PPPV 2019 – Felhívás

Pannon Pálinka és Párlatverseny 2019

2019. június 28. – Csopak

Nevezési lap

Versenyszabályzat

 

VERSENYSZABÁLYZAT

 

Rendező: Pannon Pálinkafőzők Egyesülete (továbbiakban PPE)

Cím: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 71/B

Fax: +3688 421174

Mobil: +3630 9581717 és +3630 9471811

E-mail: csallo@csallo.hu

 

 

A verseny időpontja: 2019. június 28.

Helyszín: 8229 Csopak, Sport u. 9. Üdülőfalu

Eredményhirdetés: 2019. július 4. 18:00 óra.

Helyszín: Csopak, Strand előtti parkoló nagyszínpad; Pannon Pálinka Napok nyitónapja

A verseny kiírója és rendezője: Pannon Pálinkafőzők Egyesülete

A Pannon Pálinka és Párlatverseny fővédnöke:

 

A Pannon Pálinka- és Párlatverseny védnökei:

 

Ambrus Tibor Csopak község polgármestere

A Pannon Pálinka és Párlatverseny elnöke:

Csalló Jenő a Pannon Pálinkafőzők Egyesület elnöke

Versenyigazgató és egyben a zsűri elnöke:

Béli Géza a Pálinka Nemzeti Tanács elnökhelyettese

 

A verseny célja

A verseny célja, hogy Magyarország, ezen belül a Balatonfelvidék pálinkái és párlatai megmérettetése által népszerűsítse a kúlturált pálinka fogyasztást, segítse a minőség javulását. Megismertesse és bemutassa a pálinkát, mint hungaricumot a hazai és a külföldi turistáknak. Az ország borászai is lehetőséget kapnak, hogy megmutassák szőlő- és törkölypálinkáikat valamint borpárlataikat.

 

A verseny meghirdetésének köre

A PPPV-re  Magyarország egész területéről lehet nevezni.

 

A versenyre nevezhetnek:

 1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

évi CXXVII. Tv. (Jöt. szerinti) szeszfőzde,

 1. (Jöt. szerinti) bérfőzető,
 2. 3. kereskedő.

 

Versenykategóriák:

 1. Almatermésű gyümölcsök pálinkái, párlatai
 2. Csonthéjas termésű gyümölcsök pálinkái, párlatai
 3. Erdei, vad és bogyós gyümölcsök pálinkái, párlatai
 4. Szőlő pálinkák, párlatok
 5. Törkölypálinkák– és párlatok
 6. Borpárlat és seprőpárlat
 7. Ágyas pálinkák

 

 

A nevezés és a nevezés feltételei

Nevezni a kitöltött nevezési lappal lehet, amely letöltheto a http://pannonpalinkaverseny.hu honlapról.

A versennyel kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekben a kapcsolattartók: Csalló Jenő +3630 9471811, Csalló Gergő +3630 9581717 E-mail: csallo@csallo.hu

 

A nevezési laphoz csatolni kell:

 1. pálinkafőzde esetén a Jöt. szerinti termékkísérő okmányt, vagy szállító levelet
 2. bérfőzött párlatok esetén a Jöt. 66. § (6) bekezdés szerinti egyszerűsített kísérő okmányt,
 3. c. kereskedő által nevezett pálinka esetén a szállítólevelet.

 

A versenyre fajtánként minimum 2 x 0,35 liter mennyiséggel lehet nevezni.

 

A mintákat személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:

Csalló Pálinka Manufaktúra

8220 Balatonalmádi, Vödörvölgyi út

.Az átvételért felelős kapcsolattartó személy: Csalló Jenő (+3630 9471 811) és Csalló Gergő (+3630 958 1717).

 

Egy-egy versenyző tetszőleges számú pálinkával, párlattal nevezhet.

 

Nevezési díj: 2.000.- Ft/minta.

 

A minták beküldési határideje: 2019. június 25. 17.00 óra.

 

 

A versenyminták bírálata

A bírálat megfelelő bírálói ismerettel és gyakorlattal rendelkező, egyéni bírálói rendszerben történik. A versenyigazgató a verseny előtt készségfelmérést végez, hogy a zsűrizésben csak olyan személyek vehessenek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra és a bírálat napján megfelelő egészségi állapotban vannak.

A szervezőbizottság a beérkezett mintákat a kiírásnak megfelelő kategóriákba sorolja a nevezési lapon feltüntetett jellemzők alapján, majd elvégzi a nevezett minták kóstolási sorszámmal való titkosító kódolását.

 

A versenyigazgató:

 • a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi az előkészületeket,
 • meghatározza a minták helyes bírálati sorrendjét,
 • ellenőrzi, illetve biztosítja a technikai kiszolgálás színvonalát,
 • ellenőrzi a minták anonimitását,
 • folyamatosan ellenőrzi a segítők és a kiértékelést végzők munkáját.

 

Amennyiben a bírálók által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak, elrendeli az újrabírálást, szükség esetén csúcszsűrít állít fel. A döntést minden esetben írásban rögzíteni kell.

A verseny lebonyolítását és a szabályzat betartását a versenyigazgató felügyeli.

 

A bírálók feladata:

A hazánkban legszélesebb körben alkalmazott 20 pontos rendszer szerinti egyéni értékelés.

 

A minták pontozása:

A minták értékelése 20 pontos bírálati lapon történik az alábbiak szerint:

 • Illat tisztaság, (hibátlan) – max. 3 pont,
 • Illat karakter, (élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg illatban) – max. 5 pont,
 • Íz tisztaság, (hibátlan) – max. 3 pont,
 • Íz karakter, (élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg ízben, testesség, csípősség, szúrósság) – max. 5 pont,
 • Harmónia, tartósság, (benyomások kóstolás után) – max. 4 pont.

Az egyes jellemzőkre csak egész pont adható. A pontozást írásban indokolni kell, anélkül a bírálat érvénytelen! Az elért pontszámot és az írásos indoklást az eredményhirdetés után minden nevező  megkapja.

A bírálat a nevezők és a hivatalosan meghívottak részére nyilvános.

 

 

Díjazás

 

Arany minősítés: 18-20 pont,

 

Ezüst minősítés: 16-17 pont,

 

Bronz minősítés: 14-15 pont.

 

A Pannon Superior díjat a verseny során legtöbb pontot szerzett pálinkák, párlatok közül a bírálók a minták visszakóstolását követően választják ki.

 

A PPPV  champion díjat az egyes kategóriákban aranyérmet szerzett pálinkák, párlatok közül a bírálók a minták visszakóstolását követően választják ki.

 

A PPPV legeredményesebb kereskedelmi főzdéje címet átlagpontszáma alapján az a kereskedelmi főzde nyerheti el, amely legalább három kategóriában  minimum öt mintával nevezett.

 

A PPPV legjobb bérfőzető díjat a pontszámok alapján a versenyigazgató javaslatára a szakmai zsűri ítéli oda.

 

A PPPV legjobb bérfőzdéje címet az összesített pontszámok átlaga alapján a szakmai zsűri ítéli oda.

 

A PPPV NAV különdíját az a szőlő alapó párlat, illetve pálinka kapja, amelyet a NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság bírálói kiválasztottak.

 

A PPPV díjait és jelzőivel ellátott címeit csak abból a tételből származó termékeken tüntethetők fel, amelyekből a versenyminta  kikerült.

A versenyszervező bizottság jogosult minden pálinka és párlat esetében analitikai vizsgálatra, amely az előírt metilalkohol- réz- és hidrogén-cianid tartalom vizsgálata mellett a pálinka alkoholtartalmának eredetére is kiterjedhet. A vizsgálatot a Pannon Pálinkafőzők Egyesülete által felkért laboratórium végezheti el. Ha a tétel nem felel meg az előírásoknak, akkor a mintát a zsűri a

versenyből kizárja.

 

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére a Csopaki Pannon Pálinka Napok keretében, 2019 július 4én, 18.00 órakor a strand parkolóban felállított szinpadon kerül sor.

 

Veszprém, 2019. június 3.

 

 

Pannon Pálinkafőzők Egyesülete

Melléklet: Nevezési lap